Ubezpieczenia komunikacyjne

zapytaj o szczegóły ubezpieczenia


  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie OC chroni kierowcę i posiadacza pojazdu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom (osobom trzecim) oraz innym uczestnikom ruchu drogowego.

  • Ubezpieczenie pojazdów lądowych Auto Casco (AC)

Ubezpieczeniem Auto Casco( AC) objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, kradzieży pojazdu, utracie pojazdu bądź wartościowego wyposażenia pojazdu.

  • Ubezpieczenie Assistance

W zakresie ubezpieczenia assistance ( ASS) w zależności od zakresu możemy ubezpieczyć awarię pojazdu i uzyskać auto zastępcze i holowanie, pomoc w organizacji noclegu, transport uszkodzonego pojazdu, hotel dla kierowcy i pasażerów , naprawę pojazdu – pomoc doraźna.

  • Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie obejmuje zwykle ubezpieczenie szyb pojazdu poza zakresem ubezpieczenia AC. Stłuczenie i naprawa ( wymiana) nie wpływa zwykle na ewentualne zwyżki składek w ubezpieczeniu Auto Casco

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

  • Ochrona prawna

Ochrona Prawna zabezpiecza od strony finansowej Ciebie oraz użytkowników Twojego pojazdu przed ryzykiem zaistnienia problemów prawnych związanych z pojazdem.


 zapytaj o szczegóły ubezpieczenia