Proces likwidacji szkody

Procedura likwidacji szkody:

Kupno polisy daje nam ochronę finansową w razie wypadku komunikacyjnego, zniszczenia mieszkania, domu lub firmy, pożaru lub innych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia - polisą.
Szkoda jest przesłanką odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń.

Jeżeli doszło do utraconej korzyści, uszkodzenia mienia, szkody na zdrowiu i życiu osoby ubezpieczonej najważniejszą informacją dla osoby poszkodowanej starającej się o rekompensatę jest fakt, że szkoda uznawana jest za podstawową przesłankę odpowiedzialności.

Szkody w likwidacji definiowane są na dwa sposoby:

♦  szkoda rzeczowa - to zniszczenie strata lub uszczerbek mienia osoby trzeciej oraz następstw tych zdarzeń.
♦  szkoda osobowa - to uszkodzenie ciała rozstrój zdrowia ich następstwa oraz śmierć.

Przyznanie odszkodowania uzależnione jest od właściwego przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, w tym właściwego zgłoszenia szkody oraz zakresu ochrony zapisanego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zakłady Ubezpieczeń w bardzo wielu przypadkach w sposób celowy zaniżają należne nam odszkodowanie poprzez celowe zaniżanie kosztorysów i zaniżanie wartości uszkodzonego mienia oraz szybkie ścieżki likwidacji zmierzające do zamknięcia sprawy.

Zalecamy: Zanim zgłosisz szkodę - zadzwoń do nas -  doradzimy jak skutecznie przeprowadzić proces likwidacji, damy profesjonalne wsparcie skutkujące właściwą rekompensatą za doznane szkody.

Dzwoń pytaj, umów się na spotkanie:

Wiesław Sobolewski tel. 502 052 322

Klaudia Słoboda tel. 507 161 908