Ubezpieczenia rolne

zapytaj o szczegóły ubezpieczenia


Obowiązkowe i dobrowolne

Jeśli jesteś posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego podlegasz ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia wszystkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. A w ramach ubezpieczenie dobrowolnego ochroną mogą zostać objęte również ziemiopłody, materiały i zapasy, sprzęt rolniczy a także zwierzęta gospodarskie.


zapytaj o szczegóły ubezpieczenia