Ubezpieczenia turystyczne

zapytaj o szczegóły ubezpieczenia


Jeżeli planujesz wyjazd turystyczny zawsze zaplanuj ubezpieczenie swoich turystycznych wojaży.
Ubezpieczenie turystyczne jak większość polis powinno być „ szyte na miarę” Koniecznie trzeba się w nie zaopatrzyć. Polisa pozwoli wyjechać na wakacje bez obaw o dodatkowe koszty. W razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń podczas podróży – czy to związanych z problemami zdrowotnymi, czy z kradzieżą albo utratą dokumentów – można liczyć na fachowe wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego i pokrycie nieprzewidzianych kosztów. Zakup ubezpieczenia turystycznego powinien być świadomą przemyślaną decyzją. Poza ceną polisy warto porównać sumy ubezpieczenia, które stanowią górne granice wartości odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela. Wartości Sum Ubezpieczenia powinny być właściwie dobrane do charakteru podróży i kraju docelowego. Zakres ochrony zwykle dotyczy:

  • koszty leczenia – pokrywają wszelkie wizyty w szpitalach, przychodniach, placówkach medycznych, a także zabiegi, operacje, zakup leków i środków medycznych, transport sanitarny, transport powrotny do kraju czy transport zwłok, oczywiście do wysokości sumy gwarantowanej;
  • ubezpieczenie NNW – w razie nieszczęśliwego wypadku powodującego utratę zdrowia w pewnym stopniu albo śmierć ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu lub jego bliskim odszkodowanie, które będzie odpowiadało procentowemu uszczerbkowi na zdrowiu określonemu przez zakład ubezpieczeń;
  • OC w życiu prywatnym – w razie nieumyślnego poszkodowania osoby trzeciej poprzez spowodowanie strat na jej zdrowiu lub mieniu przez ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pokrywające wygenerowane koszty;
  • Ubezpieczenie bagażu – rzeczy osobiste ubezpieczonego zostaną objęte ochroną na wypadek ich zniszczenia, kradzieży lub zgubienia (towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci stosowne odszkodowanie maksymalnie do określonej w polisie sumy gwarantowanej).

Pamiętaj o EKUZ.

EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej w nagłej sytuacji, osoby podróżujące w celach turystycznych, w zakresie niezbędnej pomocy doraźnej, na zasadach obowiązujących w kraju pobytu i w placówkach, które posiadają umowę z tamtejszą kasą chorych. Pamiętaj jednak, że w większości kurortów opiekę medyczną wykonują prywatne pełnopłatne gabinety i kliniki medyczne co w praktyce oznacza konieczność dalekich odpłatnych podróży w celu uzyskania pomocy. Polisa znanych europejskich ubezpieczycieli – Generali, Uniqa, Aviva, Warta zapewni właściwą opiekę w każdej sytuacji do wysokości zakupionych gwarancji. Masz Pytanie Zadzwoń, lub napisz.


zapytaj o szczegóły ubezpieczenia