Ubezpieczenia firm, sklepów, warsztatów, OC zawodu

zapytaj o szczegóły ubezpieczenia


Celem nadrzędnym każdej firmy jest osiąganie zysku. Na sukces firmy składa się wiele czynników, w tym takie, które pozwolą na dalsze jej działanie nawet wtedy kiedy dojdzie do zdarzenie na które przedsiębiorca nie będzie miał wpływu a które zaburzy funkcjonowanie i uniemożliwi wznowienie działalności.

A przecież ZUS, podatki, zobowiązania i umowy pracownicze nie ulegają rozwiązaniu.

Właściwym rozwiązaniem jest polisa ubezpieczenia firmy dobrze dobrana do potrzeb prowadzonej działalności. Taka polisa zapewni szybki powrót do działalności i zrekompensuje utracone zyski. Innego zakresu oczekuje przedsiębiorca prowadzący firmę transportową, innego posiadający warsztat samochodowy jeszcze inny zakresu oczekuje właściciel sklepu-hurtowni spożywczej, jeszcze innego oczekuje lekarz z prywatną praktyką medyczną.

Uogólniając jednak większość zagrożeń można skatalogować w poniższe grupy:

  • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie ładunków w transporcie
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • Pomoc w sytuacji szkody

Każdy przedsiębiorca dla swojej firmy powinien dokupić program Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ubezpieczenia grupowe ochronne zabezpieczają zarówno pracownika i jego rodzinę przed konsekwencjami finansowymi nieszczęśliwego wypadku, zabezpieczają również pracodawcę przed roszczeniami ze strony rodziny pracownika oraz w znacznej części przed koniecznością wypłaty ewentualnych odpraw. Dodatkowym bonusem jest udział pracodawcy w ubezpieczeniu grupowym i dodatkowe zabezpieczenie własne życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa własnej rodziny.


zapytaj o szczegóły ubezpieczenia